Alimenty dětem

Menu

Podmínky užití stránek

 1. Uživatel stránek alimentydetem.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je informování o způsobech vymáhání dlužných alimentů a zajištění oslovení odborníků, kteří mohou uživatelům s vymáháním výživného pomoci.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou právním poradenstvím a právní službou a jejich užití je zcela zdarma.
 3. Uživatel Stránek vyplněním svého jména a příjmení do formuláře a zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami“ udílí plnou moc společnosti Český spotřebitel s.r.o., IČ: 01398491, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205748 (dále jen „Společnost“), k tomu, aby Společnost jménem uživatele pouze požádala vybraného advokáta, aby nabídl uživateli podmínky právního zastoupení za účelem vymožení dlužných alimentů.
 4. Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku advokáta odmítnout či na ni nijak nereagovat.
 5. Společnost jako Správce osobních údajů zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
 6. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zájemce o službu, nezávazné konzultace ohledně způsobů vymáhání dlužných alimentů a za účelem budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 7. E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě Vašeho zájmu o službu nezávazné konzultace ohledně způsobů vymáhání dlužných alimentů a lze jej kdykoliv odhlásit (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení). E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracována po dobu tří let od posledního projeveného zájmu o službu (prostřednictvím formuláře či e-mailu), pokud tuto dobu neprodloužíte.
 8. Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu pěti let od posledního projeveného zájmu o službu poskytovanou Správcem, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 9. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Správce Stránek: Kreativní Laboratoř s.r.o., se sídlem Blažimská 3140/6, 140 00 Praha 4
  • Poskytovatel webhostingu: Kreativní Laboratoř s.r.o., se sídlem Blažimská 3140/6, 140 00 Praha 4
  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
  • Poskytovatelé softwaru:
   • Společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA
   • Kreativní Laboratoř s.r.o., se sídlem Blažimská 3140/6, 140 00 Praha 4
   • Microsoft Corporation, se sídlem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • vznést námitku.
 11. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.
 12. Uživatel bere na vědomí, že zastavením exekuce jeho dluhy nezanikají.