Alimenty dětem

Menu

Vymáhání alimentů zdarma a bez rizika

Spolupracujeme s

Jak to funguje?

Alimenty

Rodiče mají ke svému dítěti vyživovací povinnost. Ta vzniká narozením dítěte a trvá až do doby, kdy je potomek schopen se uživit sám. Vyživovací povinnost se může také obnovit. Například když dítě po maturitě pracuje, vyživovací povinnost zaniká. Jakmile se ale dostane na vysokou školu, vyživovací povinnost se znovu obnovuje. V případě, kdy rodiče nevychovávají své dítě společně, musí rodič, který o potomka běžně nepečuje a nebydlí spolu v jedné domácnosti, platit tzv. výživné, čili alimenty. A zde platí, že dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Na výši výživného se lze dohodnout, případně ji určí soud.

Výživné náleží dítěti a slouží jeho potřebám. Aktivity spojené s jeho plnohodnotným rozvojem (např. zájmové a sportovní kroužky) a studiem jsou totiž velice nákladné. Proto je nutné, aby se na jejich úhradě podíleli oba rodiče. Mnoho rodičů plní svoji vyživovací povinnost zcela dobrovolně. Uvědomují si totiž, že výchova potomka není levná záležitost a není správné, aby se na ní podílel pouze jeden z nich. Pokud však otec nebo matka svoji vyživovací povinnost přestane plnit a dohoda není možná, existují postupy, díky kterým nebude ohrožen rozvoj dítěte a jeho budoucnost. Problémy spojené s neplněním vyživovací povinnosti, tedy zejména neplacení výživného, jsou vždy citlivou a do značné míry osobní záležitostí a lidé vše chtějí řešit smírně. Pokud však s druhým rodičem není rozumná domluva, jsme tady my, abychom vám pomohli. Pomůžeme vám nejen získat dlužné alimenty, ale zároveň zajistíme včasné budoucí platby.

A to vše zdarma, neboť veškeré náklady spojené s vymáháním alimentů bude muset uhradit dlužník.

Cena

Vymáhání alimentů zdarma a bez rizika. Tak zní heslo, kterým se řídíme. Znamená to, že nám, advokátům, ani exekutorům nikdy nebudete muset nic platit. Veškeré náklady na vymáhání totiž uhradí dlužník.

Zároveň se nám podařilo vyjednat speciální dohody s advokáty a exekutorskými úřady, takže i v případě, kdy se nepodaří nic vymoci, zůstávají naše služby zdarma. Vymáhání alimentů je tak pro vás zcela bez rizika, protože nemáte co ztratit. Můžete pouze získat!

Pár slov o nás

Projekt Alimenty Dětem provozuje společnost Český spotřebitel s.r.o., která se zaměřuje na zlepšení postavení spotřebitelů v České republice. Do širšího povědomí se tato společnost dostala provozováním portálu Hromadné Žaloby, kde využívala společného postupu k zajištění práv spotřebitelů. Díky organizování lidí poškozených ve stejné kauze je totiž možné nejen snížit náklady na právní zastoupení, ale především zvýšit vyjednávací sílu poškozených. Získané zkušenosti využíváme i v projektu Alimenty Dětem. I zde je totiž patrné, že systém mnohdy nahrává neplatičům, kteří spoléhají na to, že poškozený se z finančních důvodů neobrátí na profesionální pomoc.

 • Tomáš

  Tomáš

  ekonom
 • Michaela

  Michaela

  manažerka projektu
 • Petr

  Alžběta

  právnička